generalforsamling 2018

Fodboldklubben Føllenslev Særslev IF

Anno 1965

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen 2018 afholdes 31 januar klokken 19.00 i hallens cafeteria.

 

Ordinær Dagsorden:

1. valg af dirigent

 

2. Formandens beretning.

 

3. Forlæggelse af regnskab

 

4. Oplysning om kontingent

 

5. Behandling af indkomne forslag.

a. Frivillige til underudvalg til at søge fonde og sponsorer

b. Andre udvalg ?

 

6.

a Valg af Formand, vælges ulige år (Gunner Larsen ikke på valg)

b. Valg af kasserer, vælges lige år (Karina Jespersen modtager genvalg)

 

7. Valg til afdelingsbestyrelse

på valg

Henrik Sørensen (modtager genvalg)

Jess Silander (modtager genvalg)

Lotte jensen (modtager genvalg)

Louise Nielsen ( modtager ikke genvalg)

Nikolaj Olsen (modtager genvalg)

Martin Poulsen (nyt forslag)

 

8. valg af 2 suppleanter

Morten jensen

1 ny

 

9. evt.